Toiminta

Ammattiosastoomme kuuluu n. 301 jäsentä.
Ammattiosaston hallitukseen kuuluu 9 jäsentä ja jokaisella on varajäsen. Kokouksia järjestetään noin 5 kertaa vuodessa, syys- ja kevätkokoukset ovat kaikille jäsenille tarkoitettu.
Ammattiosasto avustaa työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvää koulutusta. Jäsenenä sinulla on oikeus saada edunvalvonta-asioissa apua ja asiantuntemusta pääluottamusmieheltä ja muilta luottamusmiehiltä.
Ammattiosasto järjestää jäsenilleen virkistystoimintaa esim. kevät - ja syyskokousten   yhteydessä pidettävä ruokailu. 

Perinteiseksi muodostunut Kuopion retki pyritään tekemään Matkukseen syksyisin. Muuta toimintaa ehdotusten ja rahavarojen mukaan. Virkistystoiminnasta tiedotamme -ajankohtaista-osiossa.
Ammattiosasto muistaa kerran joko 50 ja 60 vuotta täyttäviä jäseniään.
Tulot ammattiosastossa muodostuvat liiton maksamista jäsenmaksupalautteista. Osasto ei peri jäseniltään jäsenmaksua.